OŠETRENIA: PRED & PO

Dosiahnite tie najlepšie výsledky chemických peelingov s adekvátnou prípravnou starostlivosťou a dodatočným ošetrením pleti.

PRED

  • Vyhnite sa agresívnej kozmetike, exfoliačným ošetreniam a nevystavujte sa slnečnému žiareniu.
  • Aspoň týždeň pred ošetrením prestaňte používať alfa-hydroxykyseliny (ako je kyselina glykolová alebo mliečna), beta-hydroxykyseliny (ako je kyselina salicylová), benzoylperoxid a retinol.
  • Prestaňte používať exfoliačné prípravky, ktoré môžu byť vysušujúce alebo dráždivé.
  • V deň ošetrenia chemickým peelingom nepodstupujte depiláciu, epiláciu ani holenie.

PO

  • Počas dní nasledujúcich po ošetrení používajte len produkty odporúčané odborníčkou na starostlivosť o pleť a dodržiavajte jej pokyny týkajúce sa starostlivosti po peelingu.
  • Dbajte na dôkladnú ochranu pred slnečným žiarením.
  • Umožnite prirodzené odlupovanie; pokožku neškrabte ani neťahajte.

KONZISTENTNOSŤ A PRISPÔSOBENIE

Jedno ošetrenie je skvelé, ale séria je ešte lepšia. Séria ošetrení umožňuje vašej pokožke efektívnejšie prijímať prospešné zložky a zameriava sa na špecifický stav pokožky, aby vám pomohla dosiahnuť dlhodobé účinky.

Vybudujte si vzťah s vašou kozmetičkou: Odborníčka zabezpečí, aby sa primárne a sekundárne potreby pleti riešili postupne a s prispôsobením a stupňovaním jednotlivých ošetrení.

AKO ČASTO PODSTUPOVAŤ OŠETRENIA?

Pleť a problémy s ňou spojené sú u každého človeka jedinečné, preto sa vždy poraďte so svojou odborníčkou IMAGE Skincare ktorá pre vás zostaví individuálny plán ošetrení.

Vo všeobecnosti bude váš plán ošetrení vyzerať takto:
2 série ošetrení za rok
4 – 6 ošetrení v sérii
2 – 4-týždňový interval ošetrení