Produkt Čiastková suma množstvo celkom
Náklady na dopravu
6 Eur
Náklady na dopravu 6 Eur 1 6 Eur
Celkom 6  Eur