Produkt Čiastková suma množstvo celkom
6  Eur
Náklady na dopravu 6  Eur
6  Eur
Celkom 6  Eur